Nationale aanpak dakloosheid

Afgelopen maandag 5 december was het zover, in de Rijksmunt in Utrecht werd onder toeziend oog van 300 genodigden het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis ondertekend door Maarten van Ooijen en Hugo de Jonge. Het plan is een stap in de goede richting om dakloosheid uit te bannen. “Wonen Eerst” vrij vertaald naar Housing First is de nieuwe norm en zou mijns inziens modelgetrouw landelijk ingevoerd moeten worden. In het plan wordt echter nog behoorlijk ruimte geboden voor andere modellen die zichzelf ook een soort van Housing First noemen. Waarschijnlijk zullen hier ook resultaten worden behaald maar ik zeg altijd een beetje Housing First is net als een beetje zwanger, onmogelijk dus.

Wat is dan dat modelgetrouw zijn precies? Om dat goed uit te leggen citeer ik site van Housing First Nederland.

“De inzet van Pathways to Housing is om langdurig dakloze mensen met complexe problemen de kans te geven te herstellen van dakloosheid, zo zelfstandig mogelijk te functioneren en (weer) te participeren in de maatschappij. Volledig zelfstandig wonen zonder begeleiding is het streven, maar geen noodzaak. Binnen Housing First wordt wonen als een basisrecht gezien. Dakloze mensen krijgen daarom direct een woning en begeleiding aangeboden zonder dat zij eerst aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Er wordt wel instemming gevraagd met inkomensbeheer (voor het tijdig betalen van de huur) en een wekelijks huisbezoek van een begeleider om een vinger aan de pols te kunnen houden. Het accent van Housing First ligt voornamelijk op het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden van klanten en minder op het terugdringen van stoornissen en problemen. Deelname aan behandeling voor verslaving en psychische problemen is dan ook niet verplicht en ook andere hulp hoeven klanten niet op voorhand te accepteren. Dat neemt niet weg dat de professionals van Housing First hun best doen om klanten te motiveren om hulp te accepteren en hen alle mogelijkheden te bieden om de benodigde hulp en ondersteuning te krijgen. Klanten krijgen ondersteuning van Housing First zo lang als nodig. Door de woning en de begeleiding kunnen de mensen langzaam maar zeker loskomen van de modus van puur overleven. De woning geeft hen de stabiliteit om te kunnen bedenken wat voor hen een zinvol leven is en om weer plannen te kunnen maken.

Professionals investeren veel in de werkrelatie met hun klanten, waarin respect, warmte en compassie centraal staan. Klanten krijgen intensieve, ondersteunende hulp op verschillende leefgebieden, zoals gezondheid, verslaving, scholing, werk en dagbesteding. Deze hulp is gericht op herstel en sociale integratie, is laagdrempelig en integraal. De hulp wordt bij voorkeur geboden door een multidisciplinair team waarin ook ervaringsdeskundigen werken. Dit team is 24 uur per dag bereikbaar voor klanten. De aanpak is gestoeld op vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. Klanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten, dragen zorg voor hun woonomgeving en worden hierop zo nodig aangesproken. Als klanten ongewenst gedrag vertonen zoeken begeleiders en klanten samen naar werkzame oplossingen. Het aangaan van een dialoog met de klant en het bieden van een tweede kans, zo nodig ook een derde en vierde, vloeit hieruit automatisch voort.”

Wat is er nodig om zover te komen dat Housing First in jouw gemeente een succes wordt? Ik denk aan vertrouwen, communicatie en samenwerking tussen gemeentes, zorgaanbieders en woningbouwverenigingen. Vertrouw erop dat de dakloze medemens een mens is die, eenmaal in de veilige en rustige omgeving van een woning, kan opbloeien en weer volledig deel uit kan maken van het leven. Inzet van ervaringskennis en deskundigheid is hierbij van groot belang. Den Bosch heeft hierin een voortrekkersrol dus neem de moeite om je eens te verdiepen in hoe ze het hier hebben aangepakt. Uiteraard kun je je ook altijd wenden tot de website van Housing First Nederland waarvan ik een trotse ambassadeur ben.

Tot slot wil ik benadrukken dat ik blij ben met de plannen zoals ze er nu liggen, voor het eerst is er een plan gemaakt voor de lange termijn en echt gericht op het terugdringen van dakloosheid naar NUL in 2030. Laten we deze ambitie in ieder geval vasthouden.

Wil je het hele plan lezen? Kijk dan hier

Groet Frank en fijn weekend.

Housing First

Rokus Loopik deed via social media een oproep voor Housing First-Herstelverhalen en ik deed mee omdat ik altijd bereid ben om Housing First te praktiseren en onder jouw aandacht te brengen. Mijn verhaal is meer dan de moeite van het luisteren waard.

Het kan niet vaak genoeg verteld worden. Housing First behelst het verstrekken van woningen aan dakloze mensen zonder daaraan voorwaarden vooraf te stellen. Het helpt als je na het weggeven van die woning mensen mogelijkheden biedt om actief aan hun herstel te werken. Het is het meest succesvolle programma om dakloosheid op te heffen.

Kantelcast #43

Groet Frank

2030-0

Twintig dertig nul, dat is het doel wat gesteld is in de lange termijn aanpak dakloosheid. Dus kortweg GEEN daklozen meer in 2030. De oplossingen en plannen zijn besproken in 4 themasessies en het definitieve plan wordt op basis van de inbreng van deze sessies op 5 december gepresenteerd. De vraag aan het eind van deze sessies van de afgelopen weken aangaande dit onderwerp was in hoeverre we geloofden in deze doelstelling op een schaal van 1 tot 5 waarbij 5 voor een volmondig ja stond, de onderwerpen van de themasessies waren,

  1. Wonen eerst en huisvesting voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen.
  2. Integraal werken, toegang en regie op alle leefgebieden: mens en perspectief centraal, jongerenregisseur.
  3. Preventie van dakloosheid: sociale inclusie, stigma en bestaanszekerheid.
  4. Randvoorwaarden: helpende regels, samenwerking (landelijk, lokaal en onderling) en goede monitoring.

Ik was aanwezig bij 2 van de 4 sessies en mocht bij de eerste mijn ervaring delen wat het betekent als je na een periode van dakloosheid weer een huis hebt, ik heb dit gevoel al vaker beschreven maar kan niet genoeg benadrukken dat een huis, een eigen voordeur, een eigen huissleutel het begin is van leven. De 2 sessies waarbij ik aanwezig was waren 1 en 3, wonen eerst koos ik omdat daar de sleutel ligt tot het oplossen van een dakloze situatie en preventie omdat daar de sleutel ligt om dakloze situaties te voorkomen. Beide geheel passend in het Housing First principe.

Opvallend bij beide sessies was de bereidheid tot actie, uitvoering, denken, ideeën aandragen en gezonde discussies die de kern van het probleem raken. Dakloosheid los je namelijk op door mensen een huis te geven en dakloosheid voorkom je door mensen niet uit hun huis te zetten. Is het echt zo simpel? Onderaan de streep wel. Gebaseerd hierop kunnen we stellen dat dakloosheid vooral een huisvestings- en een wet- en regelgevingsprobleem is dat alleen kan worden opgelost door voor betaalbare huisvesting te zorgen en door regels als voordeurdelersnorm af te schaffen en uitzettingen bij wet te verbieden.

Ik heb op de dagen dat ik aanwezig was gestemd op 5, ja ik geloof volledig dat we in 2030 NUL daklozen kunnen hebben. Ik was lichtelijk verbaasd dat ik 1 van de weinige mensen was die er zo over dacht. Hoe vaak ik die dagen de volgende zinnen heb gehoord “Eerst zien dan geloven” , “in theorie klinkt het mooi”, “dat halen we toch nooit”. Ik vind het jammer dat mensen die hierin iets kunnen doen, die mooie ideeën hebben, die veel tijd in deze projecten steken, die hele dagen bezig zijn met het oplossen toch denken dat het niet mogelijk is?

Als ik voor mezelf spreek, moet ik hierin geloven, moet ik hier de motivatie vandaan halen om ervoor te zorgen dat we dit gaan halen. Ik ben met dit werk begonnen om zo snel mogelijk weer werkloos te worden zeg ik wel eens. Ik wil niet geloven dat het onmogelijk is, ik wil niet denken aan onmogelijkheden en obstakels. Ik wil vooruitstrevend denken, ik wil denken in oplossingen, ik wil gewoon door! Ik weet dat de meeste van de deelnemers aan de themasessies ook op 5 wilden staan maar misschien teveel denken aan de moeilijkheden die we onderweg tegen kunnen komen. Mijn advies, kom naar 5 en samen kunnen we dit oplossen.

Een paar linkjes om jullie naar 5 te halen 😉

https://www.iedereenondereendak.nl/

https://housingfirstnederland.nl/

Dank voor het lezen en een fijne dag,

Frank

#dakloosheid #nooitmeerbuitenslapen #housingfirst #iedereenondereendak

Wonen Eerst

Ik had deze week de grote eer om dagvoorzitter te zijn bij het Housing First Nederland Jaarevent en wat een mooie dag was dat. Een dag vol enthousiasme en een niet te stoppen energie, een dag waar we op terug kunnen kijken als de dag waarop de kijk naar dakloosheid veranderde. Een dag die meer verdient dan alleen 2 juni te zijn. Ik zou ervoor willen pleiten 2 juni uit te roepen tot Nationale Housing First dag.

De dag begon met de publicatie van de kamerbrief met de titel “Wonen eerst” waarin het kabinet de vernieuwde aanpak van dakloosheid presenteert. Hieronder de link

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/01/kabinet-presenteert-vernieuwde-aanpak-dakloosheid-wonen-eerst

Daarna mocht ik staatssecretaris Maarten van Ooijen een paar vragen stellen en ik was benieuwd naar wanneer de dakloze hier iets van gaat merken en hoe hij de realisatie van woningen zag. De antwoorden waren duidelijk, het begint als een stroompje en moet uitgroeien tot een kolkende rivier en eindelijk is er een goede samenwerking tussen de ministeries verantwoordelijk voor de uitvoering van deze mooie plannen waar structureel 65 miljoen euro per jaar beschikbaar voor wordt gesteld.

Maar wat is Housing First nu eigenlijk? Ik citeer de site van Housing First.

Housing First is een zeer succesvol model (succespercentage van stabiel wonen > 80%), afkomstig uit de VS. Het is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding en bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is.

Housing First

Ik ben zelf in 2013 middels Housing First weer zelfstandig gaan wonen. Ik was een ex-alcoholist met een huurbeperking en grote schulden, kreeg hierdoor via de reguliere weg geen huis en woonde in een woon- werkgemeenschap van Emmaus namelijk Emmaus Perspectief in Swalmen. Na mijn intake kreeg ik de indicatie en werd er een woning voor me gezocht, 2 april 2013 kreeg ik de sleutel van mijn appartement en ben gelijk verhuisd. Het gevoel wat er dan door je heen gaat is onbeschrijfelijk. Het gevoel van een sleutel in je zak, simpelweg kunnen zeggen dat je naar huis gaat, antwoorden aan de telefoon dat je thuis bent. Dit zijn voor de meesten onder ons no-brainers, je denkt er niet bij na omdat het zo gewoon is. Laten we het dan ook gewoon maken voor iedereen.

Ik werk tegenwoordig als ervaringsdeskundige bij het Leger des Heils in Enschede met als voornaamste taak het runnen van de inloop. De inloop is een plek waar de mensen die op straat leven een middag rust kunnen hebben. Een praatje maken, koffie en of thee drinken, ik zorg dat er fruit is, ik kook dagelijks een warme maaltijd en praat met deze mensen die de zwaarste tijd van hun leven doormaken. Toen ik gisteren 1 van de vaste gasten vertelde waar ik 2 juni was en wat er besproken was, barstte hij in tranen uit, zo blij dat er eindelijk iets stond te gebeuren. Dat raakte me en maakt het des te moeilijker om om half 5 te zeggen dat we gaan sluiten. En dan gaan ze ondanks alles naar buiten en wensen mij een fijn weekend. Hoe krom is deze wereld geworden.

De inloop

Ik wil afsluiten met benadrukken dat Housing First de manier is om dakloosheid op te lossen, en ik hoop dat iedereen, iedere gemeente, iedere woningbouwvereniging, iedere bestuurder, iedere zorgverlener en eigenlijk ieder weldenkend mens dit omarmt en dat we samen dit grote probleem gaan oplossen want IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN HUIS.

Fijn weekend en liefs Frank.

Brainstormen

We waren met veel, we waren uit alle segmenten, we waren aan het praten over dat wat ons als hulpverleners raakt, we luisterden, knikten, klapten en luisterden verder. De dame in het rood maakte dat alles vlekkeloos verliep, serieus met hier en daar een grap, plezierig om naar te luisteren. Er waren workshops, discussies, plenaire zaken, koffie, thee, limonade, cupcakes, nootjes, een borrel en een bitterbal.

Maar in de pauze waren ze er, zij waar het om gaat, jongens en meiden van de straat. Iedere dag weer zoekend naar die oplossing voor de nacht, die droge plek. Mensen zoals jij en ik die zich iedere dag afvragen waar ze gaan eten, waar ze moeten slapen, mensen met lege zakken want vaak ook geen papieren.

Ik weet wat het is, ik weet hoe het voelt en ik kom ze iedere dag in mijn werk tegen. Ze mogen bij me eten, uitrusten, tv kijken en met elkaar praten maar om half 5 moeten ze weer naar buiten op zoek naar niets. Ik weet ook wat de oplossing is en met mij velen, laat ons meedenken, meepraten en mee beslissen. Ervaring uit eerste hand, ervaring telt, ervaring leer je niet op school. Ervaringsdeskundige word je op straat.

Laten we met elkaar afspreken dat we deze ervaring gebruiken, dat we 1 manier aanhouden om dakloosheid op te lossen, laten we van Housing First de norm maken. 24 mei was een vruchtbare dag en laten we er snel werk van maken voor iedereen want dakloosheid maakt geen onderscheid.

2 juni ben ik dagvoorzitter op het Housing First Jaarevent en ik hoop jullie daar weer te ontmoeten en wie er niet is zal erover horen en lezen via dit blog, want ik blijf schrijven tot er niemand meer buiten slaapt.

Liefs Frank

Leger des Heils

Mooie plek.

Al bijna 5 maand ben ik nu bezig als ervaringsdeskundige bij het Leger, zo noemen we het Leger des Heils onder elkaar. Die 5 maanden zijn voorbij gevlogen, iedere dag was mooi, zinvol en gaf voldoening. Ik heb nieuwe mensen leren kennen uit alle lagen van de bevolking en kan doen waar mijn hart ligt. Ik mag koken, praatjes maken, klussen, fietsen repareren maar ook constructief meepraten over het probleem dakloosheid op zowel lokaal als nationaal niveau.

Het mooiste is misschien wel, dat ook al slapen mijn gasten van de inloop buiten, ze toch meestal met een glimlach naar buiten gaan. Met een gevulde maag, gedoucht als ze willen. Dat doet me goed.

Maar toch, het doet pijn te weten dat we hier nog steeds mensen buiten moeten laten slapen. De mensen die mij een fijne avond wensen en me bedanken voor de middag en die ik zo graag hetzelfde zou willen wensen.

Daarom doe ik mee aan een landelijke brainstorm over dakloosheid, daarom zet ik me in om Housing First Nederland op de kaart te zetten, daarom blijf ik dit soort blogs schrijven en daarom doen wij bij het Leger des Heils wat we doen.

Mensen helpen, helpen met op gang te komen want alleen samen kunnen ze het zelf doen! #nooitmeerbuitenslapen

Veel liefs Frank

10 jaar droog

En nee ik bedoel niet het weer, 10 jaar geleden zette ik alcohol definitief aan de kant. De keus was snel gemaakt, doordrinken en dit nu niet kunnen schrijven of stoppen, problemen aanpakken en weer het geluk zoeken. Tot nu kan ik zeggen dat dat allemaal meer dan geslaagd is. Geen dag meer zin gehad in alcohol, geen zucht, niets van dat. De problemen die er waren zijn opgelost, schulden gesaneerd en weer een dak. Eerst alleen in Limburg en nu samen met mijn lief en tevens echtgenote in het mooie Eanske.

Ook sinds het begin van dit jaar een nieuwe baan als ervaringsdeskundige bij het mooie Leger des Heils, ik mag dagelijks de inloop verzorgen en proberen de daklozen van Enschede een fijne middag te geven met wat eten, koffie, thee, een praatje en de dagen vliegen voorbij.

Ik ben dankbaar dat ik dit mag en kan schrijven, dat ik het werk mag doen wat ik nu doe, dat ik samen met vele collega’s in het hele land mag werken om misschien wel het grootste probleem van deze wereld, namelijk DAKLOOSHEID, proberen op te lossen.

Lieve groet, fijn weekend

Frank.

Dankjewel 2021

Terugkijkend op 2021 hadden mijn lief en ik eigenlijk best een gaaf jaar. Wellicht dat het komt omdat we niet vaak uit eten gaan want we koken zelf beter dan menig restaurant, ook terrasjes zijn aan ons niet besteed behalve in Italië om even snel een ontbijtje te pakken. Dus wij hebben weinig last van lockdowns en gesloten winkels en horeca. Toch wil ik even wat hoogtepunten benoemen. Ten eerste een heerlijke vakantie naar Sardinië, een prachtig eiland waar ik inmiddels net zo van ben gaan houden als mijn lief al deed. Ten tweede kreeg ik een nieuwe knie waardoor ik weer normaal kan lopen. Ten derde maakten we een road trip door Europa. Parijs waar we de ingepakte Arc de Triomphe zagen en beklommen, Turijn waar we wandelden en sliepen in Lingotto, de oude Fiat fabriek, Sperlonga waar we in zee zwommen in oktober, Gaeta waar we olijven plukten en de Abruzzen waar we heerlijk aten. Een ander hoogtepunt was eten bij Ron Gastrobar en zijn Nasi Rames Vlees die we op oudejaarsavond nuttigden, wat een kunstenaar ! Ook besloten we te stoppen met onze activiteiten op het olijfolie vlak. Olio61 kon ons niet brengen wat we voor ogen hadden en dan moet je er niet krampachtig mee door willen gaan.

Dan mijn persoonlijke hoogtepunt kwam toen we in Italië waren in oktober en ik een appje kreeg van Jan of ik tijd had om weer een keer een kop koffie te drinken en bij te kletsen. Jan leerde ik een aantal jaar geleden kennen bij het Leger des Heils in Enschede. Jan en ik willen beide alles in het werk stellen om daklozen te helpen en daarmee dakloosheid op te lossen. Lang verhaal kort, Jan ik dronken een bak koffie, er was een vacature, ik solliciteerde en werd aangenomen. Dus 2022 is voor mij de start van een nieuwe loopbaan, van commercie naar zorg, van scoren naar helpen.

Maandag 3 januari begin ik als ervaringsdeskundige bij Leger des Heils, het doel is om van de daginloop een warme, veilige plek te maken waar men zich thuis voelt, een praatje kan maken, wat eten en drinken. Een rustplek in het harde bestaan van de dakloze. Ik heb ontzettend veel zin in maandag!

Ik kan 2022 niet beginnen zonder een aantal mensen te bedanken, Mijn liefste Corry voor alles wat samen hebben gedaan en nog gaan doen, Niels voor de mooie gesprekken en 6 onvergetelijke jaren, Jan voor het vertrouwen voor de toekomst, Vincent, Kerim, Ermin, Danny, Rob, Frank en alle makelaars bij ikwilvanmijnautoaf voor de collegialiteit en vriendschap de afgelopen jaren. En in het bijzonder Marvin met wie ik samen het team BVR vormde. Ik had me geen betere collega kunnen wensen.

Ik wens jullie allemaal een 2022 vol liefde, geluk, vrijheid.

Liefs Frank

Nieuwe kansen

Men zegt wel eens, vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Vandaag heb ik na 6.5 jaarmijn baan als automakelaar bij ikwilvanmijnautoaf © zonder gedoe. verkocht. opgezegd om per 1 januari 2022 aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Ik heb de afgelopen 6,5 jaar ontzettend veel plezier gehad, vriendschappen gemaakt, geleerd, en ben gekroond tot Camperkoning. Op zich had ik dit nog vele jaren kunnen doen maar soms komen er dingen op je pad waar je geen nee tegen kunt zeggen en alhoewel ik een grote petrolhead ben ga ik de automotive wereld helemaal verlaten.

10 jaar geleden was ik dakloos en alcoholverslaafd en met hulp van dierbaren ben ik daaruit gekomen, ik ben gestopt met drinken in 2012, kreeg een woon- werkplek bij Emmaus Feniks en Emmaus Werken en Wonen (Perspectief in Swalmen) In 2013 kreeg ik een eigen huis via Housing First Nederland en het Leger des Heils. Via een baan als schoonmaker kwam ik weer in de wereld van de werkende mensen terecht en leerde ik mijn vrouw kennen. 5 jaar in totaal onder bewind geleefd en in 2017 was ik daar vanaf. Door mensen als Niels A.J. Oude Luttikhuis en Bas Oude Luttikhuis en vele anderen bij #Dealerdirect vond ik weer vertrouwen in mijn kunnen. Ik kan de mensen bij #DealerDirect niet genoeg bedanken voor alles wat zij voor me hebben gedaan.

Een aantal weken geleden kreeg ik een bericht van het Leger des Heils om eens een praatje te komen maken. Er was een functie vrij als #ervaringsdeskundige in Enschede. Ik ga met ingang van 2 januari aan het werk bij deze mooie organisatie en hoop een verschil te kunnen maken voor de dakloze in mijn stad.

De cirkel is rond, ik ben trots dat ik deze betekenisvolle functie mag gaan vervullen en het vertrouwen dat Jan van Dijk me heeft gegeven mag ik niet vergeten, dank voor deze kans!

Frank

Aantal daklozen gedaald?

Volgens het CBS zijn er wel 4000 minder daklozen in ons land, tegelijkertijd hebben we ineens meer miljardairs dan ooit…..ergens gaat het dan toch fout. Ten eerste heb ik zo mijn twijfels bij de dakloosheidscijfers van het CBS daar een aantal groepen niet meegeteld worden. Om de cijfers even wat duidelijker te maken. Kunnen jullie je een voorstelling maken van 32000 mensen ? Lastig of niet?

32000 mensen wonen er ongeveer in Oldenzaal of IJsselstein. 32000 mensen passen ongeveer in een gemiddeld voetbalstadion. 32000 mensen zijn 64000 handen en 64000 voeten. Deze handen willen niets liever dan een sleutel van een voordeur vasthouden, deze voeten willen niets liever dan op tafel liggen na een wandeling door de stad.

32000 mensen willen een huis, een dak, een eigen bed. 32000 mensen willen gehoord worden en gebruik maken van hun recht op wonen. Natuurlijk hebben we woningnood, rijzen de huizenprijzen de pan uit en is er op de huurmarkt weinig beweging maar toch moeten we blijven vechten om dit probleem op te lossen.

Gemeenten van Nederland, geef Housing First een kans! Het werkt! Ik kan het weten, zijn er vragen? Stel ze? Benader me voor meer informatie, laat me je uitleggen waarom het werkt en vooral waarom het minder kost dan dat het nu doet. Het is de hoogste tijd om nu te handelen! Niet morgen, niet volgende week maar NU !!

Frank